01.

Pierwsze spotkanie

Pierwsze spotkanie ma na celu poznanie Państwa oczekiwań i preferencji dotyczących aranżacji nieruchomości. W przypadku domów i mieszkań pod uwagę brany jest styl życia domowników aby stylistyka i ergonomia w pełni odpowiadały Państwa potrzebom. Na tym etapie odbywa się również inwentaryzacja i pomiar przeznaczonych do aranżacji pomieszczeń, a także wykonanie dokumentacji fotograficznej bądź przekazanie rzutów w przypadku, gdy budynek nie został jeszcze wzniesiony. Pierwsze spotkanie jest niezobowiązujące i nieodpłatne.

02.

Układ funkcjonalny

W oparciu o Państwa oczekiwania odnośnie charakteru projektowanego wnętrza przygotowywane są dwie lub trzy propozycje układu funkcjonalnego w postaci dwu- i/lub trójwymiarowych modeli wnętrza. Układy przedstawiają rozmieszczenie mebli oraz sprzętów. Na bazie zaprezentowanych projektów dokonują Państwo wyboru propozycji spełniającej Państwa upodobania, bądź też wersji mieszanej, uwzględniającej możliwe do połączenia rozwiązania.

03.

Projekt koncepcyjny

W efekcie prac nad wybranycm układem funkcjonalnym powstaje projekt koncepcyjny. Uwzględnia dopasowane do Państwa potrzeb elementy wyposażenia wnętrz, materiały, kolorystykę. Państwa akceptacja proponowanych rozwiązań jest zwieńczeniem kreatywnego procesu aranżacji i stanowi jednocześnie przejście do kolejnego etapu - przygotowania projektu wykonawczego.

04.

Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy zawiera kompleksową dokumentację projektową przygotowaną w postaci rzutów, przekrojów wnętrza i innych indywidualnie projektowanych elementów wyposażenia. Obejmuje również wytyczne dotyczące instalacji elektrycznych hydraulicznych i gazowych. Wraz z dokumentacją techniczną przygotowywane jest zestawienie proponowanych w projekcie materiałów, mebli, sprzętów. Na Państwa życzenie sporządzany jest również kosztorys inwestycji.

05.

Wspólne zakupy

Pracownia służy również ofertą wspólnych zakupów w sklepach branżowych aby dokonać wyboru bądź zakupu elementów wyposażenia zaprojektowanych wnętrz.

06.

Nadzór autorski

Na Państwa odrębne życzenie pracownia może również świadczyć usługę nadzoru autorskiego nad realizacją projektu aranżacji w postaci wizyt w miejscu inwestycji, rozmów z wykonawcami, konsultacji. Czuwać, by prace realizacyjne przebiegały spójnie z koncepcją projektu, a w przypadku nieoczekiwanych sytuacji, służyć alternatywnymi rozwiązaniami.

Nieograniczona liczba konsultacji

Współpraca obejmuje nieograniczoną liczbę konsultacji telefonicznych i/lub e-maliowych, a także wspólne wyjazdy do sklepów branżowych.
Pierwsze spotkanie jest nieodpłatne i niezobowiązujące.